eb5 240102 1

Sau nhiều tháng không có nhiều sự thay đổi, bản tin thị thực tháng 1  được công bố bởi Bộ Ngoại Giao cho thấy sự khác biệt nổi bật đến từ các nhà đầu tư Ấn Độ và Trung Quốc.

Ngày hành động cuối cùng diện EB5 của Ấn Độ đã nhảy vọt 2 năm đến 1/12/2020 từ 15/12/2018.

Ngày hành động cuối cùng diện EB5 của Trung Quốc đã nhảy 2 tháng đến 5/12/2015 từ 01/10/2015.

Các quốc gia còn lại, trong đó bao gồm Việt Nam vẫn đang ở trạng thái “’current”, cho thấy việc phân bổ visa vẫn đang khá tích cực đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Điều này giúp giải thích tại sao chương trình EB5 gần đây mang lại một sức hút mạnh mẽ. Do đó, các nhà đầu tư cần khẩn trương để nắm bắt thời điểm vàng với nhiều điểm lợi đến từ việc nguồn visa đang dồi dào và thời gian xét duyệt nhanh chóng hiện tại, bởi vì theo dự đoán của các chuyên gia trong ngành việc backlog visa sẽ quay lại rất sớm trong năm 2024 này.

Nếu các nhà đầu tư đủ tiềm lực tài chính 800,000 USD và đang quan tâm chương trình EB5, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chi tiết cho gia đình mình.

5/5 (2 Reviews)