Chính sách trợ cấp dành cho trẻ em này nằm trong Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ, là khoản cứu trợ lịch sử lớn nhất từ trước đến nay cho các gia đình lao động. Kể từ ngày 15 tháng 7, hầu hết các gia đình sẽ tự động nhận được khoản tiền hàng tháng là 250 đô la hoặc 300 đô la cho mỗi trẻ em mà không cần phải làm bất kỳ điều gì.
Kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ đã tăng mức trợ cấp từ 2.000 USD / trẻ em lên 3.000 USD / trẻ đối với trẻ em trên 6 tuổi và từ 2.000 USD lên 3.600 USD đối với trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời nâng giới hạn độ tuổi từ 16 lên 17.
Liên hệ để được tư vấn, chúng tôi tin rằng bạn sẽ phù hợp với các chương trình an toàn định cư Canada của VICODECO.
——–
Điện thoại: (028) 22 357 777
Địa chỉ: G2, 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
5/5 (1 Review)