digital nomad visa 230302

Trở thành một người du mục kỹ thuật số có nghĩa là bạn đã quyết định trở nên độc lập với địa điểm thay vì dành cả cuộc đời của mình gắn liền với bàn làm việc trong văn phòng. Bạn chắc chắn không cần phải mua các khóa học để học cách làm điều đó đơn giản vì đây không phải là một công việc mà là một phong cách sống khác.

Danh sách các nước triển khai chương trình digital nomad visa:

Bồ Đào Nha đã chính thức triển khai chương trình digital nomad visa và vẫn đảm bảo lộ trình vào quốc tịch sau 5 năm cư trú hợp pháp.

Nếu bạn đáp ứng được thu nhập hàng tháng từ €3,000, hãy liên hệ VICODECO để được tư vấn và thẩm định hồ sơ miễn phí!

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (3 Reviews)