Facebook post 240708

Chính phủ Bồ Đào Nha đã thông báo gia hạn hiệu lực của tất cả các giấy tờ cư trú hiện được cấp cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, là một phần của Kế hoạch hành động di cư và cải cách hành chính công rộng hơn.

Cải cách hành chính công

Cải cách nhằm mục đích được thực hiện trong bốn năm tới, tập trung vào:

  • Tăng cường tính thống nhất và hiệu quả của hoạt động hành chính;
  • Thúc đẩy hiệu quả chi phí thông qua các nguồn lực được chia sẻ;
  • Khuyến khích đổi mới và chuyên môn hóa;
  • Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động.

Kế hoạch hành động di cư

Kế hoạch hành động di cư được xây dựng trên ba trụ cột chính:

  • Thu hút người nhập cư chủ động: Giao cho Cơ quan hội nhập, di cư và tị nạn (AIMA) nhiệm vụ chủ động thu hút người nhập cư;
  • Cơ quan giám sát di cư: Thành lập Cơ quan giám sát di cư như một cơ quan AIMA để tiếp nhận và đánh giá dữ liệu cũng như thông tin chuyên sâu về di cư;
  • Gia hạn giấy tờ và thị thực: Gia hạn hiệu lực của giấy tờ, thị thực liên quan đến việc lưu trú trên lãnh thổ quốc gia thêm một năm – đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm phục hồi các quy trình đang chờ xử lý tại AIMA đã được thành lập. Lực lượng đặc nhiệm này sẽ tập trung phân tích và quyết định các quy trình đang chờ xử lý đối với việc chính quy hóa người nước ngoài. Hoạt động cho đến ngày 2 tháng 6 năm 2025, nó sẽ bao gồm tới 300 nhân viên chuyên xử lý hành chính và hỗ trợ người nộp đơn.

Chúng tôi coi việc gia hạn này là tin tức rất tích cực cho các nhà đầu tư của mình. Nó thể hiện cam kết của chính phủ đối với quyền và mong đợi của tất cả các cá nhân đã chọn Bồ Đào Nha làm nơi cư trú của họ.

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sự tiến triển này đối với khách hàng của mình và vẫn cam kết cung cấp hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình. Hãy yên tâm rằng chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ cung cấp thông tin cập nhật kịp thời khi có thông tin mới.

5/5 (1 Review)