15 công việc hàng đầu cho bác sĩ y khoa ở Canada

canada1
Bất kỳ lĩnh vực chuyên khoa nào trong ngành y đều được trả lương rất cao và các bác sĩ được đánh giá rất cao ở Canada – nhưng không phải tất cả các vị trí chuyên khoa đều được trả lương như nhau.
 
Lương của bác sĩ cũng được phân loại, có những người được trả lương cao hơn so với đồng nghiệp của họ trong các chuyên khoa khác nhau. Trong báo cáo y khoa năm 2019 tại Canada được phát hành năm ngoái, viện thông tin y tế Canada đưa ra mức lương trả cho mỗi chuyên khoa trong lĩnh vực y tế ở Canada như sau:
 
Bác sĩ phẫu thuật được trả lương cao nhất. Tại Ontario, các chuyên gia phẫu thuật được trả lương nhiều hơn khoảng 42% so với các chuyên gia y tế khác và nhiều hơn 57,7% so với các bác sĩ gia đình trong năm tài chính 2018 – 2019.
 
Trong khi đó, tổng chi phí khám chữa bệnh trung bình cho mỗi bác sĩ gia đình dao động từ $217,000 ở Newfoundland và Labrador đến $310,000 ở Ontario.
 
Thu nhập trung bình của bác sĩ chuyên khoa dao động từ $ 283,000 ở Nova Scotia đến $ 404,000 ở Quebec. Và tổng chi trả y tế trung bình cho mỗi bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật dao động từ $400.000 ở Nova Scotia đến $512.000 ở Manitoba.
 
Dưới đây là 15 công việc hàng đầu cho Bác sĩ Y khoa ở Canada, được xếp hạng từ chuyên khoa có mức lương cao nhất đến thấp hơn. Tất cả những công việc này được phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) mã 3111 dành cho bác sĩ chuyên khoa, ngoài y học gia đình mã 3112.
 
1. Bác sĩ chuyên khoa mắt
 
Khám, chữa bệnh về mắt cho mọi người cho phép các bác sĩ chuyên khoa mắt được trả lương nhiều hơn bất kỳ bác sĩ chuyên khoa nào ở Canada. Các bác sĩ chuyên khoa mắt này nhận được trung bình $ 791,000 trong tổng các khoản thanh toán khám chữa bệnh.
 
Với sự già hóa của dân số, lĩnh vực vốn cạnh tranh này sẽ chứng kiến sự bùng nổ trong nhu cầu bác sĩ này trong thập kỷ tới.
 
“Tình trạng thiếu bác sĩ tại Laboure trong những năm gần đây dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong giai đoạn 2021-2028 và thậm chí có thể trở nên khó khăn gắt hơn vì số lượng việc làm tuyển dung dự kiến sẽ lớn hơn đáng kể so với số lượng người tìm việc dự kiến tr